FANDOM


150px-Anbu Uniform

Anbu uniforma.

ANBU jedinica je poseban odred koji prima naređenja samo od Kagea, oni obavljaju specijalne misije na visokom nivou. ANBU članovi uglavnom rade u odredima od po nekoliko članova u zavisnosti od zahteva misije. Šinobiji koji su članovi ANBU-a su lično izabrani od Kagea po individualnim sposobnostima. Starost, pol, poreklo ili prethodni rang nesnosi nikakvu težinu u donošenju ove odluke. Članovi ANBU-a mogu da napuste tim, kao što je to uradio Kakaši i vratio se svom starom nindža rangu, ali je i dalje zadržao snažne veze sa ANBU-om. Oni nose maske čak i u svom selu i poznati su samo kageu i starešinama sela. U Selo lista postoji tajna fondacije ANBU Root koja je primala naređenja od Danza Šimure.

Unutar ANBU- a nema nekih rangova sem kapetana ANBU jedinice.

U selu magle postoji frakcija ANBU-a koji se nazivaju nindže tragači. Ovaj ogranak je nastao zbog velikog broja izbeglih nindža. Kada nindža pobegne iz sela oni imaju zaduženje da ga ubiju i njegovo telo vrate nazad u selo.

Uniforme

Svi članovi ANBU-a nose maske životinja, oni imaju i posebne uniforme koje se sastoje od sive jakne, a na leđima imaju tri torbe za municiju. Svi članovi ANBU-a imaju tetovažu na ruci. Neki ANBU članovi imaju crne ogrtače dok bele ogrtače nose samo kapetani.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.