FANDOM


Faces of Root

Pola članova ANBU korena.

ANBU Koren (Root) je tajna fondacija sela lista koja je primala naređenja od Danza Šimure. Posle smrti Danza, organizacija je prestala da postoji.

Svi članovi ove grupe su morali imati Danzov pečat na jeziku kako nebi mogli govoriti tajne o grupi u javosti.
Sai's curse mark

Sajev pečat

Članovi su se pridržavali pravila: ''Bez emocija, bez prošlisti, bez budućnosti, samo misija i organizacija''

Grupa kao i sve ostale grupe poseduje članove od njih su najpoznatiji:

Danzo Šimura (Vođa Grupe) Samoubio se Obrnutim Pečatom Četiri Simbola
Dađimu Aktivan (Živ)
Fu Jamanaka Umro kao žrtva za Džicu Prizivanja: Reanimacija
Hinoe (Samo U Animeu) Nepoznato
Hinoto (Samo U Animeu) Nepoznato
Hjo Živ
Kabuto Jakuši Napustio Organizaciju (Živ)
Kakaši Hatake (Samo U Animeu) Napustio Organizaciju (Živ)
Kanoe (Samo U Animeu) Nepoznato
Kanoto (Samo U Animeu) Nepoznato
Kido Cumiki (Samo U Noveli) Nepoznato
KInoe (Jamato;prethodno poznat kao Tenzo) Transferovan u glavni ANBU ogranak (Živ)
Kinoto (Samo u Animeu) Nepoznato
Mizunoe (Samo U Animeu) Nepoznato
Mizunoto (Samo U Animeu) Nepoznato
Nono Jakuši Umrla od rana zadobijenih Čakra Skalpelom od strane Kabuto
Oročimaru Napustio Organizaciju (Živ)
Sai Aktivan (Živ)
Šin Umro od bolesti
Tacuma Aburame Nepoznato
Tera Aktivan (Živ)
Terai Aktivan (Živ)
Torune Aburame Slomljen vrat od strane Obita
Cučinoe (Samo U Animeu) Nepoznato
Cučinoto (Samo U Animeu) Nepoznato

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.