FANDOM


Amaterasu Shield

Ovi je vrlo moćna tehnika specifična za klan Učiha. Da bi mogla da se izvede korisnik mora da ima znanje Amaterasua. Nakon što se brani Susano rebrima korisnik im dodaje ojačanje u vidu crnih plamenova poput Amaterasu plašta. Saske je ovu odbranu koristio da se zaštiti u borbi protiv Eja.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.