FANDOM


320px-Tsukuyomi-sharingan-genjutzu

Itači koristi Cukojomi na Kakašiju

Tsukuyumi

Cukojomi dimenzija

Cukujomi (月読,Tsukuyomi) je jedan od najačih gendžicu tehnika, on je jedinstven samo za Učiha klan i to samo za članove koji poseduju Mangekjo Šaringan. Korisnik tehnike mora da uhvati pogled protivnika i onda ga na trenutak odvodi u drugu dimenziju gde on može da kontroliše masu, prostor i vreme. Kada je Itači upotrebio Cukujomi na Kakašiju, ovaj je bio u veoma teškoj kondiciji, a Kisame je bio iznenađen da je on uspeo da preživi. Cunade je jednia pokazala sposobnost da leči žrtve ove tehnike. Pre upotrebe nad Kakašijem u prvom delu, Itači je rekao da samo neko ko ima Šaringan i Učiha krv može da se odupre, a to je pokazao Saske u drugom delu. Cukojumi je vrlo jaka tehnika S - Ranga i kao i za Amaterasu, očni nerv mora mnogo da se napregne. Itači je tako rizikovao jako oštećenje vida

Zanimljivosti

  • Iako Cukujomi ne bi trebalo da ubije protivnika baš kao ni jedan drugi gendžicu Itači je uspeo da ubije iIzumi Cukujomijem

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.