FANDOM


Latest (7)-0

Hiruzen koristi Kosačev Pečat Smrti

Pečat Kosača smrti (封印術・屍鬼封尽,Fūinjutsu: Shiki Fūjin) je tehnika Uzumaki klana koja korisniku omogućava da pošalje dušu svog neprijatelja u ništavilo žrtvujući svoj život. Ovaj moćan džicu S - Ranga sa visokom cenom spada među najmoćnije fuindžicue ikada i zabranjen je. Taj džicu su Mogli da koriste Minato Namikaze i Hiruzen Sarutobi.

Upotreba

Ovim džicuom korisnik u stvarni svet poziva boga smrti koji je zapravo stvarni demon po imenu Šinigami (死神, English TV: Reaper, Literally meaning: death god) ili Kosač (死神, English TV: Reaper). Kosača može videti samo osoba koja izvodi tehniku a kada duše počne da biva izvučena može ga videti i žrtva. Jednom kada je pozvan, Kosač se pojavljuje iza leđa korisnika u obliku nevidljivog đavoljeh netelesnog duha. Tada obavija crvenu dugačku narukvicu oko svoje leve ruke i izgovara neke nerazumljive reči. Zatim mu se na ruci pojavljuju čudne crne mrlje. U tom trenutku duša korisnika biva delimično odvojena od tela i pojavljuje se na kosačevim grudima gde je on drži zatočenu. Tada kosač uvlači ruku u dušu korisnika i ruka izlazi iz njegovog tela na predelu stomaka. Pečaćenje se vrši tako što, na korisnikovu odluku, u datom trenutku, kosačeva ruka povlači dušu žrtve ka sebi i pečati je pečatom koji se pojavljuje na stomaku korisnika džicua. Međutim, ova tehnika je mač sa dve oštrice. I duša korisnika i žrtve potom bivaju progutane od strane kosača i na taj način su osuđene na doživotnu borbu posle smrti na mestu u telu kosača zvanom Ništavilo.

1002423439 photo2 big

Kosač uvlači ruku u duši korisnika i tako pokreće ritual

Takođe je moguće da korisnik izvrši pečaćenje nad više protivnika koristeći senke klona za to. Po pitanju metoda pečaćenja se razlikuju u zavisnosti od korisnika. Hiruzen je zbog starosti morao da se približi Oročimaruu da bi mu zapečatio dušu, dok je Minato bio u mogućnosti da produži kosačevu ruku da dohvati Kuramu.

U oba slučaja kada je džicu upotrebljen ni Minato ni Hiruzen nisu u potpunosti povukli dušu protivnika sa sobom. Minato je sa namerom da se Kurama zapečati u Naruta, uz dozvolu Kosača zapečatio njenu Jang polovinu u Naruta dok je Kosač progutao Minata i Jin polovinu Kurame. U drugom slučaju, Hiruzena je nemoć primorala da zapečati amo deo Oročimaruove duše koji se nalazi u rukama. Na taj način delovi tela iz kojih je izvučena duša bivaju oboleli od nekroze (smrti telesnih ćelija) i paralize koji se prikazuju kroz veliki bol koji se vremenom sve više povećava a koji se opisuje kao osećaj da taj deo tela kao da gori. I ako je Oročimaru prešavši u novo telo sa zdravim rukama izgubio bol i pomenute dve bolesti (nekrozu i paralizu), ipak nije mogao da koristi znakove rukama. Razlog za to je nedostatak dela duše koji se nalazi u rukama a koji je izgubio i zbog toga kroz njih nije moguće vršiti protok čakre. Od tada on više nije u stanju da koristi komplikovane tehnike kao što je džicu Reanimacije dok nije oslobodio dušu svojih ruku i duše prošlih hokage iz Ništavila.

Ako se džicu koristi na repatoj zveri, korisnik nakon pečaćenja postaje džindžuriki. Međutim, nakon postavljanja pečata u skladu sa principom, obe duše (pečatioca i zveri) bivaju progutane i poslate u Ništavilo. Korisnik se kao Džindžuriki prikazuje tek posle smrti kao što je Minato kao reanimacija imao Kuraminu Jin čakru u sebi.

Kontra efekat

Dead Demon Consuming Seal - Release

Kosač oslobađa duše iz Ništavila

Nakon što je pečat postavljen, duša umesto u čistu zemlju odlazi u ništavilo tako da se ne može reinkarnirati ni na koji način. Ipak, posteji jedan način da se pečat razbije. Ako osoba stavi Kosačevu masku Uzumaki klana iz Skladišta pomenutih maski na svoje lice to automatski priziva kosača. Nakon ovog čina kosač svojim mačem preseca svoj stomak i pušta duše zapečaćenih iz Ništavila. Međutim, nakon izvođenja rituala onaj ko koristi oslobađanje umire ali ovaj put telesnom smrću od fatalne rane preko stomaka kao kod kosača. Kosač pritom ne umire i ne biva mu ništa jer je on bog smrti i ne može umreti. Nakon ovoga duše zapečaćenih bivaju oslobođene.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.