FANDOM


Multiple Shadow Clone Technique-0

Džicu multi klona senke je unapređena verzija džicua klona senke. Korisnik je tom prilikom u stanju da formira više hiljada klonova i ovo je zbog toga tehnika A-Ranga. Takođe se može svrstati i u kindžicu jer ju je naruto naučio iz svitka pečaćenja Prvog Hokagea.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.