FANDOM


Doidžicu su nindža sposobnosti koje se ispoljavaju očima, proizvodi nekog kekei genkai-ja ili kekei more. Takve oči imaju veliki broj sposobosti, i svaki džicu zavisi od tih očiju. Doidžicu može biti transplantovan u druge osobe, ali onda je on ograničen ako ta osoba nema genetske predispozicije za te oči. Kada se korisnikove oči preopterete, doidžicu ne može da se koristi neko vreme, ali korisnik još uvek može da koristi druge tehnike.


Poznati Doidžicu-i

Bjakugan

Šaringan

Mangekjo Šaringan 

Rinegan

Rine Šaringan

Tenseigan

Kerjugan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.