FANDOM


Wood Style, Four Pillars House Anime

Jamato stvara drvenu kucu

Slanjem čakre u zemlju,korenovi biljaka se pretvaraju u grube materijale.Ova tehnika omogućava stvaranje objekta,forsiranjem rasta materijala.Kao i zatvor četiri stuba,velicina i oblik kuće su kreirane po korisnikovim zamisljanjima ili sećanjima.Postavljanjem papirnih bombi,korisnik stvara barijeru tako da može da "kampuje na miru".

Znakovi rukama:

Zmija - pacov - bik - ovan - zmija.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.