FANDOM


Primer za Fuindžicu

Primer za Fuindžicu

Fuindžicu je vrsta tehnike koja može zapečatiti predmete, živa bića, čakru, i mnoge druge stvari. Fuindžicu se može koristiti za ograničavanje kretanje ili za otpečaćenje predmeta ili unutar nekog ili nečega.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.