FANDOM


300px-Inuzuka Hana

Hana inuzuka je čunin iz sela lišća i član je Inuzuka klana.

Sposobnosti

Hana od svih svojih sposobnosti najviše koristi tehnike svog klana zajedno sa svojim psima. Ona je tekođe i vešt medicinski nindža.

Zanimljivosti

  • Hana najčešće znači cvet, ali se u ovom slučaju može prevesti kao nos.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.