FANDOM


Hy ga Symbol.svg

Simbol Hjuga klana

Hjuga klan (うずまき一族, Uzumaki Ichizoku) je jedan od četiri plemenita klana Sela lišća. Posle Masakra Učiha klana postali su najmoćniji klan u Selu Lišća.

Istorija

Hjuge su potomci Hamure Ocucukija i jedan od najuticajnihijih klanova Sela lišća, svetski poznat zbog svog kekei genkaija Bjakugana. Oni su poput Učiha klana, potomci Princeze Kaguje Ococuki, majke Hagoromoa Ococukija, Mudraca šest staza, od koje su nasledili Bajkugan. Predpostavlja se da su direktni potomci Hamure Ocucukija koji je imao isti kekei genkai kao i njegova majka Kaguja.

Hjuga klan je podeljen u dve jako značajne grupe: Glavnu kuću i Sporednu kuću, sistem koji štiti tajne Bjakugana od stranaca. Glavna kuća vodi porodicu, dok je Sporedna kuća štiti. Članovima Sporedne kuće se daje znak kletve na njihov 4. rođendan od strane Glavne kuće. Ovaj pečat daje Glavnoj kući potpunu kontrolu nad članovima Sporedne kuće, jer jednim znakom rukama može da poptuno uništi mozak člana Sporedne kuće ili mu zada ogroman bol kao kaznu za neposlušnost. Ovaj pečat takođe osigurava tajnu Hjuginog Bjakugana. Zbog toga što su članovi Sporedne kuće, navodno kao "sluge", neki članovi ove kuće su neprijateljski nastrojeni prema članovima Glavne kuće. Nakon Nedžijeve borbe sa Narutom Hiaši shvata da je žigosanje znaka kletve greška i ukida taj običaj. Razglog za to je činjenica da se setio žrtve svog brata Hizašia. Osetivši veliki bol Hiaši je stekao duboko poštovanje prema Nedžiju i ukinuo žigosanje znaka kletve

Sposobnosti

Eight Trigrams Palms Revolving Heaven

Rotacija

Hanabi's Byakugan

Bjakugan

Hjuge su poznate po njihovom Bjakuganu. Prva sposobnost Bjakugana je to da daje korisniku vidno polje od 360°, sem jedne slepe mrlje u zadnjem delu vrata iznad trećeg grudnog pršljena. Druga mogućnost Bjakugana je da može da vidi kroz čvrste predmete i imaju teleskopski vid. Udaljenost i stepen teleskopskog vida varira od osobe do osobe. U I delu, Nedži je mogao da vidi udaljenosti od 50m, ali on kasnije povećava svoj vizelni opseg do 800m, dok je Hinata Hjuga u II delu mogla da vidi najmanje 10km. Međutim, Bjakugan ne može da vidi kroz određene prepreka, kao što su Borbena Formacija Borbe Crne Magle koju koristi Zvučna četvorka. Treća i jedna od najznačajnijih Bjakuganovih mogućnosti je da vidi čakru, protok čakre isto kao i čakrinu cirkulaciju kroz telo sa najsitnijim detaljima. Bjakugan omogućava korišćenje brojnih taidžicu tehnika.

Hjuge u svom stilu borbe koriste Stil nežne pesnice, stil u kom korisnik šalje čakra talase na svoje dlanove i jagodice prstiju, pomoću koje ne nanosi protivniku spoljašnje povrede, već ta čakra mu nanosi povredu unutrašnjih organa. Po svedočenju Kakašija Hatakea, ta tehnika je vrlo moćna, jer ma koliko osoba da trenira, ne može da ojača unutrašnje oprgane ili da ih zaštiti. Kako je do sad vidjeno to je vrlo moćna tehnika, a dobro uvežbani korisnici poput Hiašija Hjuge su u stanju da ubiju moćne protivnike jednim udarcem, ili u slučaju Nedžija Hjuge, da nanesu oštećenja sa dugotrajnim posledicama. Nedži je zbog svog tako dobrog poznavanja Bjakugana i svih njegovih mogućnosti nazvan "genijem" u svom klanu.

Članovi klana

Član Status
Hiaši Hjuga Živ
Hizaši Hjuga Mrtav
Nacu Hjuga Živa
Nedži Hjuga Mrtav
Hinata Hjuga Živa
Hanabi Hjuga Živa
Iroha Hjuga Živ
Ko Hjuga Živ
Hoheto Hjuga Živ
Tokuma Hjuga Živ
Hjuga starešina Živ
Hinatina i Hanabina majka Živa

Zanimljivosti

  • Ao iz sela sakrivenog u magli je pobedio nepoznato člana Hjuga klana i uzeo njegov Bjakugan.
  • Hjuge su tokom rata sa Selom oblaka, nindžama iz ovog sela pravili velike probelem, po svedočenju jednog nindže oblaka.To može i da predstavlja simboliku pošto Hujge u svom imenu imaju  značenje sunca, pa pošto su sunce i oblak sukobljeni nebeski simboli. Iz tog razloga Selo oblaka je pokušalo da se prevarom domogne Bjakugan, što je kulminiralo smrći njihovog Glavnog nindže, koji je pokušao da otme Hinatu.
  • Posle smrti Učiha klana, Hjuge postaju najjači klan u selu Lista.
  • Boruto i Himavari su potomci Hjuga klana preko svoje majke