FANDOM


Hokage spomonik ili hokage planina je jedno od najvećih obeležja sela lišća. To je planina iznad sela, koja ima urezana lica svih kagea sela lišća. Predvideo ga je Haširama kao simbol sela.Na početku anime i mange u planini su urezana četiri lica dok se vremenom dodaje i peto, Cunadino koja je u međuvremenu postala hokage.U Manga epilogu su dodata lica Kakšija i Naruta koji su postali hokagei. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.