FANDOM


Kamui01

Obito prebacuje Danza Kamuiem

NSFolge248

Kamui Dimenzija

Kamui (1)

Kakaši koristi Kamui na Deidari

Kamui (神威,Kamui) je vrlo moćna dojdžicu tehnika Mangekjo Šaringana. Poznati korisnici su Obito Učiha i Kakaši Hatake. Kakaši je mogao da koristi ovaj džicu kada je probudio svoj Mngekjo koji je dobio od Obita. Reč je o prostorno - vremenskoj tehnici kada korisnik uvlači protivnika ili objekte u Kamui Dimenziju. Tehnika se koristi iz blizine ali ju je moguće koristiti i iz daleka. Obito je ovaj džicu koristio kako bi se teleportovao sa jednog na drugo mesto velikom brzinom. Tobi je imao običaj da prebacuje leševe protivnika u Kamui Dimenziju, što je bio slučaj sa Danzom(koga je ubio Saske) ili sa Nagatom(koji je već bio mrtav). Kakaši retko koristi Kamui jer ga sama tehnika kao i Mangekjo Šaringan mnogo iscrpljuje jer on nije član Učiha klana. On i Tobi prebacuju objekte u istu dimenziju bez obzira što poseduju dva odvojena Šaringana(koja su prvobitno bila Tobijeva). Takođe je moguće da korisnik učini da objekti i ljudi samo prolaze kroz njega kao da je on nekakav duh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.