FANDOM


180px-Willow

Kimimaro koristi svoj Kekei Genkai

Kekei Genkai ( Krvna linija) su sposobnosti koje se prenose sa generacije na generaciju u određenom klanu.

Kekei Gankai koji se manifestuje kroz oči naziva se Doudžicu. Dok većina ostalih nastaju spajanjem dva elementarna tipa. Moguće je da jedan nindža ima više kekei genkaia.

Mogućeje preneti kekei genkai na drugu osobu, kao što su to uradili Obito i Kakaši ili kao što je Oročimaru ubrizgao DNK u Jamata. Međutim nije ista sposobnosti korisnika da koriste kekei genkai, kao kod članova krvne loze.

Neki Kekei Gankai se pojavljuju kod osoba koje nisu u srodstvu kao npr Lava stil i Magnetni stil.

Postoji napredna varijenta koja se naziva kekei tota.

Lista kekei genkaia

 1. Para stil
 2. Eksplozivni stil
 3. Ledeni stil
 4. Magnetni stil
 5. Olujni stil
 6. Drveni stil
 7. Toplotni stil
 8. Šaringan
 9. Mangekjo Šaringan
 10. Bjakugan
 11. Rinegan
 12. Tensingan
 13. Šikocmujuaku
 14. Sakonov i Ukonov neimenovani kekei genkai
 15. Kekei Genkai Džugovog Klana
 16. Brzi stil
 17. Mračni stil
 18. Čelični stil
 19. Ranmaruov neimenovani doudžucu
 20. Kekei genkai Kurama klana

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.