FANDOM


180px-Destruction Bug Host Technique

Kikaičo unutar Šinovog tela

Kikaich

Kikaičo

Kikaičo su male bube koje koriste članovi Aburame klana za svoje tehnike. Član Aburame klana zapravo živi u simbiozi (simbioz je zajednica dve različite vrste gde i jedna idruga imaju koristi od toga) sa kikačo bubama kroz parazitsku tehniku uništenja. Član Aburame klana ubrzo nakon rođenja dozvoljava ovim

bubama da mu se gnezde u telu i hrane se njegovom čakrom, ali za uzvrat se oni bore za njega. Korisnik ne mora da dođe u fizički kontakt sa protivnikom da bi preneo ovu bubu. Ona oseća i napada protivnikove Čakra veze, pošto se hrani njegovom

čakrom. Postoje tehnike kojima korisnik obavija protivnika ili ga drži zatvorenog među tim bubama. Možete postaviti žensku bubu na metu, i zbog njenog prijatnog mirisa mužjaci će je pratiti. Mogu se koristiti da se izvuče otrov iz tela, jer su ove bube imune na otrov. Pošto je vek ovih buba nekoliko sati, i ako ih mnogo izgubite u borbi, možete iskoristiti tajnu tehniku: čaure insekata koja se koristi za neverovatno brzo razmnožavanje, i tako dolazi nova generacija kikaičoa. U animeu je otkriveno da kikaičo ne može biti uhvaćen u gendžicu, zbog jedinstvenog nervnog sistema.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.