FANDOM


Images-1427044102
Ovo je tehnika karakteristična za Deidaru, koja je bolja od obične klon tehnike. Ona ima dvostruko, ponekad trostruko dejistvo. Kada ga protivnik probode klon ga zarobljava, tako što se glina stvrdnjava. Može se kombinovati i eksplozivna glina, kada klon može sam od sebe da eksplodira.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.