FANDOM


Nin-game

Ningame

Kornjače su životinje koje mogu biti prizvane od strane Moćnog Gaja. On je u nekom trenutku potpisao ugovor sa njima. Retko ih koristi, jer se u borbi uglavnom oslanja na taidžicu, a ne na nindžicu

SOS tortoise

Kornjača Glasnik

Jedine poznate kornjače su Ningame i Kornjača Glasnik 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.