FANDOM


Mangekjo Šaringan je napredniji oblik Šaringana. Budi se sa emocijama osobe, kada je neka blisak osoba njemu poginula. Mnoge Učihe su ubijali svoje prijatelje kako bi dobile svoj sopstveni Mangekjo Šaringan, dugo dugo nije bilo poznato kako su Kakaši i Šisui dobili svoj, ali se ispostavilo da je Kakaši ubio Rin ali sasvim slučajno jer su mu protivnici izveli gendžicu da je Rin jedan od protivnika tako je Kakaši na taj način dobio Mangekjo. Ukoliko se Mangekjo Šaringan koristi preterano dovodi do slepila. Da bi se povratio vid osoba mora da prebaci neki drugi Mangekjo u svoje oči da bi stekao Večni Mangekjo Šaringan. Večni Šaringan se razlikuje od predhodnog Mangekja, izgleda kao fuzija dva Mangekja predhodnih vlasnika. Mnogi misli da Večni Mangekjo Šaringan može da evoluira u Rinengan, kao što je Madara Učiha uspeo da probudi svoj sopstveni Rinengan. Ali on ne evoluira stvarno već se pojavjuje usred presađivanja DNK Sendžu Klana.Kada se probude moći u oba oka može se koristiti Susano.

Madarin Mangekjo Šaringan

Mangekyō Sharingan Madara.svg

Madarin Mangekjo Šaringan

Madara je bio prva osoba koja je imala Mangekjo Šaringan.Njegove prave sposobnosti su nepoznate ali je poznato da je mogao da koristi Susano.

Tokom perioda Zaraćenih strana Madara je oslepeo od prevelikog korišćenja Mangekja.To je navelo Izunu na samrti da mu preda njegov Mangekjo.Time je Madara probudio Večni Mangekjo Šaringan

Pred kraj života Madara je probudio Rinegan koji je kasnije dao Nagatou.Kada je oživljen Madara je kasnije vraćen njegov Rinegan

Izunin Mangekjo Šaringan

Mangekyō Sharingan Izuna.svg

Izunin Mangekjo Šaringan

Izuna je probudio Mangekjo Šaringan kratko nakon Madare.Sposobnosti njegovog Mangekja su bile nepoznate

Pred kraj svog života Izuna je svoj Mangekjo dao Madari.Iakoje Izuna svoj Magekjo dao Madari svojom voljom pričalo se da mu je Madara oteo Mangekjo

Mangekyō Sharingan Itachi.svg

Itačijev Mangekjo Šaringan

Itačijev Mangekjo Šaringan

Itači je probudio Mangekjo nakon što je njegov najbolji prijatelj Šisui poginuo.U levom oku je mogao da koristi

Cukujomi mkoćni gendžicu a u desnom Amaterasu.Takođe je mogao da koristi Susano.

Itači je mogao da koristi Mangekjo samo tri puta u danu zbog bolesti.Neko vreme nakon njegove smrti Saske je njegove oči transpaltirao u svoje oči

Mangekyō Sharingan Shisui.svg

Šisuijev Mangekjo Šaringan

Šisuijev Mangekjo Šaringan

Šisui je probudio Mangekjo nakon smrti "njegovog rivala i prijatelja".Mogao je da koristi Kotamacukami veoma jaki gendžicu.Kao i Susano (U animeu i igri)

Kada je pokušao da Kotoamacukami koristi na Učiha klanu Danzo mu je uzeo desno oko.Pred samoubistvo Šisui je levo oko dao Itačiju koji ga je transplatirao jednoj od svojih vrana

Mangekyō Sharingan Kakashi.svg

Obitov Mangekjo Šaringan

Obitov Mangekjo Šaringan

Obito je probudio Mangekjo Šaringan nakon smrti Rin Nohara.U to vreme je imao samo desno oko dok je levo bilo kod

Kakašija.I levo i desno oko mogu da koriste Kamui,Takođe može da koristi Susano

Tokom 4. Rata Madara uzima Kakašijev Mangekjo i daje ga Obitu u zamenu za Rinegan.Kasnije Obito uz pomoć oba Mangekja otvara portal do Kagujinih Dimenzija.Nakon Obitove smrti njegove oći bivaju zauvek uništeni.Obito se kasnije kao duh vraća i daje Kakašiju oba Mangekjoa i on koristi Susano.Nakon rata Obito vraća svoje Mangekjoe i nestaje

Saskeov Mangekjo Šaringan

Mangekyō Sharingan Sasuke.svg

Saskeov Mangekjo Šaringan

Saske je probudio Mangekjo nakon Itačijeve smrti.U levom oku može da koristi Amaterasu a u desnom Plameni stil.Takođe je mogao da koristi Susano.

Kasnije u želji za većim snagom je transplatirao Itačijev Mangekjo i probudio Večni Mangekjo Šaringan

Nakon što je dobio polovinu Hagoromove čakre u levom oku je probudio Rinegan

Mangekyō Sharingan Indra.svg

Indrin Mangekjo Šaringan

Indrin Mangekjo Šaringan

Indra je prva osoba sa Šaringanom i Mangekjo Šrainganom.Njegove sposobnosti su nepoznate osim da je koristio Susano.

Mangekyō Sharingan Rai.svg

Raijev Mangekjo Šaringan

Raijev Mangekjo Šaringan

Nije poznato kako je dobio Mangekjo Šaringan.Njegove prave sposobnosti su nepoznate osim da je koristio Izanagi.

Mangekyō Sharingan Naori.svg

Naorin Mangekjo Šaringan

Naorin Mangekjo Šaringan

Nije poznato kako je dobila Mangekjo Šaringan.Njene prave sposobnosti su nepoznate osim da je koristila Izanami

Mangekyō Sharingan Naka.svg

Nakin Mangekjo Šaringan

Nakin Mangekjo Šaringan

Nije poznato kako je dobio Mangekjo Šaringan.Njegove prave sposobnosti su nepoznate osim da je koristio Izanagi

Mangekyō Sharingan Baru.svg

Baruov Mangekjo Šaringan

Baruov Mangekjo Šaringan

Nije poznato kako je dobio Mangekjo Šaringan.Njegove prave sposobnosti su nepoznate osim da je koristio Izanagi

Šinov Mangekjo Šaringan

Mangekyō Sharingan Shin.svg

Šinov Mangekjo Šaringan

Šin desnim okom može da telekinetički manipuliše objekte nakon što ih označi posebnom oznakom.Ostali Šinovi

klonovi imaju isti dizajn Mangekjo Šaringana i iste sposobnosti.

Mangekyō Sharingan Fugaku.svg

Fugakuov Mangekjo Šaringan

Fugakuov Mangekjo Šaringan

U animeu Fugaku je probudio Mangekjo nakon smrti njegovog prijatelja tokom Trećeg Šinobi Rata,Njegove prave sposbnosti su nepoznate ali je poznato da je svojim Mangekjom mogao da kontroliše Kuramu

Zanimljivosti

  • U početku je Itači koristio tehnike ekskluzivne za Mangekjo (Amaterasu i Cukujomi) sa običnim Šaringanom zato što tada nije planirano prikazivanje pravog oblika Manjekjo Šaringana koji je prvi put prikazan u Saskeovim sećanjima tokom njegove borbe sa Narutom u Dolini Kraja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.