FANDOM


Latest (2)-2

Ovo je veoma jaka tehnika koju je mogao da koristi Džeraja. Korisnik bi prizvao "žablji stomak" u koji bi se uhvatili protivnici, koje kad bi uhvatio, svario bi. Jedini koji su uspeli da pobegnu jesu Kisame i Itači, kada je Itači iskoristio Amaterasu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.