FANDOM


Akademija

Nindža Akademija je mesto u Selu Lišća na kom se obučavaju deca mlađeg uzrasta da postanu Genini. Učitelj im je obično Čunin ranka. Tu se uče osnove veštine borbe (gađanje oružijem, tehnika Senke Klona, Transformacija, Zamena...). Ko položi na akademiji i prođe ispit kod svog novog seneseja, postaje Genin, i prvi put nosi traku sa sinbomlom svog sela.