FANDOM


Otsutsuki Clan

Simbol Ocucuki Klana

Ocucuki Klan je prvi nastali klan u nindža svetu. Klan je takođe poznat i pod imenom "Predak Šinobija".

Pozadina

Prvi član klana bila je: Kaguja Ocucuki, zatim je ona rodila dva sina blizanca Hagoroma Ocucukija i Hamuru Ocucukija. Hagoromo i Hamura su porazili Desetorepu Zver, Džubija. A Hagoromo je postao džindžuriki Desetorepe Zveri, međutim na samrti Hagoromo je znao da će Džubi izaći, tako da je skupio njegovu čakru i poslao je na nebo, što je postalo mesec. Nakon bratovlje smrti, Hamura je odlučio da nastavi lozu klana, i ceo Ocucuki Klan je preneo na mesec, kako bi pazio na njegovu majku Kaguju, koja je bila zapečaćena i Džubija. U Naruto: Poslednjem filmu samo je jedan član ostao živ a to je Toneri Ocucuki, koji želi da uništi zemlju. Ocucuki Klan je koristio nekoliko Kekei Genkaia:

  • Bjakugan
  • Tenseigan
  • Šaringan
  • Mangekjo Šaringan
  • Rinegan
  • Šikocumjaku

Ocucuki Klan se takođe smatra pretkom Hjuga, Učiha i Sendžu klana.

Članovi

Član Status
Patrijarh Klana Ocucuki Mrtav
Kaguja Ocucuki Mrtva
Hagoromo Ocucuki Mrtav
Hamura Ocucuki Mrtav
Ašura Ocucuki Mrtav
Indra Ocucuki Mrtav
Toneri Ocucuki (Samo U Filmu) Živ
Momošiki Ocucuki (Samo U Filmu) Mrtav
Kinšiki Ocucuki (Samo U Filmu) Mrtav

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.