FANDOM


Eight Gates-Rock Lee
Osam kapija su osam specifičnih tački na putu čakrinog sistema. Oni ograničavaju ukupan protok čakre u telu. Onaj lo prođe intezivnu obuku, može naučiti kako da otvori ove kapije, koje omogućavaja da prevaziđe svoje fizičke granice uz velike posledice po svoje telo.
Chakra Gates

Šematski prikaz položaja kapija

Guy's Eight Inner Gates

Gaj aktivira Osmu Kapiju

Rok Li je u stanju da otvori pet kapija, a njegov učitelj Gai je j prikazan da može da otvori sedam kapija, ali je naveo da može da otvori i osmu, dok Kakaši može da otvori samo jednu kapiju. Otvaranje kapija je teško čak i za najtalentovanije nindže pa je Kakaši bio začudžen kada je Li u uzrastu od trinaest godina mogao da otvori pet kapija. Onaj koji uspe da otvori svih osam kapija dobiće veliku snagu, postaće jači od hokagea, ali će zbog velikih posledica na telu umreti.

Kapije

Br Kapija Efekat Mesto Poznati korsinici Poznate tehnike
1. Kapija otvaranja(開門, Kaimon)
 • sklanja granice mozga da bi korisnik mogao da kontoroliše 100% sange svojih mišića
 • nalazi se u mozgu
 • Kakaši Hatake
 • Rok LI
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
 • Primarni Lotus
2. Kapija odmora (休門, Kyūmon)
 • povećava korisnikovu fizičku snagu
 • privremeno obnavlja telo
 • nalazi se u mozgu
 • Rok LI
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
3 Kapija života(生門, Seimon)
 • povećani protok krvi boji kožu u crveno
 • nalazi se na kičmenoj moždini
 • Rok LI
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
 • Obrnuti Lotus
4. Kapija bola(傷門, Shōmon)
 • povećava korisnikovu brzinu i snagu
 • može doći do cepanja mišićnog tkiva
 • nalazi se na kičmenoj moždini
 • Rok LI
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
5. Kapija zatvaranja(杜門, Tomon)
 • povečava korisnikovu brzinu i snagu
 • nalazi se u stomaku
 • Rok LI
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
6. Kapija pogleda(景門 , Keimon)
 • povećava korisnikovu snagu i brzinu
 • oslobađa enormnu količinu čakre koja u kontaktu sa vodom stvara vrtlog oko korisnika
 • nalazi se u stomaku
 • Rok LI
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
 • Jutarnji Paun
7. Kapija čuda(驚門, Kyōmon)
 • povećava korisnikovu snagu i brzinu
 • stvara plavu auru znoja oko tela korisnika
 • mišićna vlakna se cepaju
 • nalazi se ispod stomaka
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
 • Dnevni Tigar
8. Kapija smrti(死門, Shimon)
 • povećava korisnikovu snagu i brzinu do nezamislivih razmera
 • aktiviranje tehnike uzima svu korisnikovu snagu
 • krv isparava iz tela i stvara crvenu auru oko tela korisnika
 • telo korisnika se pretvara u pepeo nakon završetka korišćenja
 • nalazi se u srcu
 • Moćni Gai
 • Moćni Dai
 • Večernji Slon
 • Noćni Gaj

Zanimljivosti

 • Moćni Dai je bio u stanju da otvori svih osam kapija,najverovatnije je umro otvorivši osmu kako bi zaštitio sina, Moćnog Gaija.