FANDOM


Susano Kagucuči je moćna tehnika koju koristi Saske Učiha. Da bi se tehnika izvela korisnik mora da ima Mangekjo Šaringan i Susano. Saske stvara mač od crnih plamenova slične snage kao Itačijev Tocuka mač ili strelu sačinjenu od iste materije. U koliko tehnika dodirne protivnika može ga ubiti kao što radi Amaterasu. Sa Kagucuči Magem, Saske je uspeo da spali originalnog Belog Zecua.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.