FANDOM


Five Elements Seal

Petoznaki pečat je vrlo moćan fuindžicu A - Ranga koji koristi Oročimaru. Iskoristio je ovu tehniku na Narutu u šumi smrti i tako dodao neparan pečat na Narutov pečat osam trigrama. Zbog ovoga čakra demona(Kurame) i Narutova čakra se mešaju na nestabilan način dok se ne sjedine. Na sreću, Džeraja je kasnije iskoristio oslobađanje petoznakog pečata da zaustavi ovaj proces.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.