FANDOM


First Kazekage

Prvi Kazekage

Prvi Kazekage je bio osnivač Sela peska i njen prvi vođa.

Pozadina

180px-First Gokage meeting

Samit prve generacije kagea

Prvi Kazekage je bio prisutan na sastanku Pet Kagea, prvom ikada u istoriji...

Tu je rekao ostalim Kageima da ne uklučuju svoje emocije i ne čude se Harširaminoj poniznosti, već da posmatraju sastanak čisto polovno.

Kada je Tobirama predložio ostalim Kageima da dobiju Repate zveri, uz naravno nadoknadu, Kazekage je rekao da oni već imaju repatu zver, koju su prethodnici Sela peska zapečatili, i da umesto Zveri, on zahteva plodan deo Zemlje vatre koja se graniči sa Zemljom vetra, jer bi to koristilo njegovoj pustinjskoj zemlji i da zahteva kao dodatak 30 odsto od celokupne sume koju Selo lišća dobije od ostalih za Zveri.

Ostala tri Kagea izuzev Harširame su se veoma iznenadila i čak izjavila da ostale četiri nacije mogu da napadnu Selo peksa i Zemlju vetra zbog njihovih zahteva, na šta je Harširama molio i podsetio da sastanak ima za cilj bolju i sigurniju budućnost dece svih nacija i bolje odnose.

Ličnost

Kazekage je veom poslovno nastrojen čovek, ali i veoma smeo, čim je bio u stanju da iznese svoju ponudu ostalim Kageima.

Izgled

Kazekage je visok, mršav čovek, sa svetlom šiljatom kosom, zabačenom unazad.On nosi masku, koju je prilikom sastanka spustio, kako bi mu se videla usta.

Sposobnosti

Kao Kazekage i osnivač Sela peska,može se smatrati da je Prvi Kazekage je bio veoma moćan šinobi, njegova snaga je bila toliko velika da je mogao da objedini sve pustinjske šinobije pod svoje vođstvo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.