FANDOM


300px-Gokage hats

Samit Pet Kagea je sastanak svih Kagea radi razmatranja koja utiču na njihove zemlje i sveta u celini. Kada jedan Kage želi da se sastane sa ostalima po pitanju razloga, onda on šalje pisma ostalim Kageima kad i gde želi da se sastanu. Takođe svaki Kage ima svog telehoranitelja ili više koji ga prati.

Poznati sastanci

180px-First Gokage summit

Prvi Kage samit

Samit povodom Repatih Zveri

Ovo je prvi kage samit koji je predložio Haširama Sendžu, Prvi Hokage. Samit je uspostavljen kako bi svako selo rasporedilo svog repatog demona, Ne zna se gde se samit održao.

Kage Pratilac
Haširama Sendžu (Prvi Hokage) Tobirama Sendžu
Reto (Prvi Kazekage) Šamon
Bjakuren (Prvi Mizukage) Treći Mizukage
Ej (Prvi Raikage) Ej (Drugi Raikage)
Išikava (Prvi Cučikage) Mu

Samit povodom Akackija

180px-Kage Summit

Kage Samit u zemlji metala.

Nekoliko decenija kasnije, održan je još jedan Kage Samit u zemlji gvožđa koji je predložio Četvrti Raikage A. Kagei su se sastali da porazgovaraju o Kriminalnoj Organizaciji Akackiju i o njihovim članovima. Pošto je Peti Hokage Cunade bila u komi, neko ju je morao zameniti i doći na mesto Hokagea, Kandidt za Šestog Hokagea bio je Danzo Šimura i on ju je zamenio na Kage Samitu, ali nedugo zatim iznenada upada odbegli nindža sela lišća Saske Učiha u nameri da osveti svog palog brata Itačija, i time ubije Danzoa. Saske se sukobljava sa ostalim Kageima, što ga je usporilo da stigne Danzoa koji je pobegao. Ali on ga nekako sustiže i ubija ga. Pre nego što ga je sustigao pojavljuje se Tobi pod alijasom "Madara Učiha" i proglasuje Četvrti Svetski Šinobi Rat.

Kage Pratilac
Danzo Šimura (Kandidat za Šestog Hokagea) Fu Jamanaka i Torune Aburame
Gara (Peti Kazekage) Kankuro i Temari
Mei Terumi (Peti Mizukage) Ao i Čodžuro
Ej (Četvrti Raikage) Darui i Ce
Onoki (Treći Cučikage) Akacuči i Kurocuči
Mifune (General Zemlje Gvožđa) Okisuke i Urakaku

Sastanci u Praznom Periodu

Samit povodom raspadanja Meseca

Five Kage Summit

Kage samit povodom Raspadanja Meseca

Dve godine po završetku rata, sazvan je još jedan urgentni samit koji je sazvao Šesti Hokage, Kakaši Hatake. Povod samita je bila rasprava o raspadanju meseca i mogućeg udara njegove materije o zemlju. Kagei su došli do zaključka da ovaj proces nije slučajan već da neko stoji iza svega i povlači konce. Šesti Hokage, Kakaši je tada podelio specijalne satove ostalim kageima koji bi trebalo da odbrojavaju vreme dok se mesec potpuno ne raspadne i ne uništi zemlju. U međvremenu, Toneri Ocucuki kidnapuje Hanabi i zbog manjka vremena kagei su prinušeni da pučnu sa uništavanjem meseca. Četvrti Raikage, A predlaže hitnu intervenciju Čakra Topom sela oblaka ali Kakaši insistira da se palba odloži dok Naruto i njegov tim ne poraze Tonerija. Ostali Kagei se slažu i palba biva odložena.

Kage Pratilac
Kakaši Hatake (Šesti Hokage) Izumo Kamizuki i Kotecu Hagane
Gara (Peti Kazekage) Kankuro i Temari
Mei Terumi (Peti Mizukage) Čodžuro
Ej (Četvrti Raikage) Kiler Bi
Onoki (Treći Cučikage) Akacuči

Sastanci u Epilogu

Sastanak povodom Kaguje

Nekoliko godina kasnije, Sedmi Hokage je sazvao sastanak u Konohi.Jedan od razloga je bilo pitanje zašto je Kaguji trebala Vojska Belih Zecua i Saske je dobio misiju da to istraži.U slučaju da to može da bude velika pretnja Kagei su odlučili da to drže kao tajnu.

Kage Pratilac
Naruto Uzumaki (Sedmi Hokage) nepoznat
Gara (Peti Kazekage) Kankuro
Čodžuro (Šesti Mizukage) Misuno
Darui (Peti Raikage) Omoi
Kurocuči (Četvrti Cučikage) Akacuči

Manga Epilog Sastanak

180px-Gokage Kaidan Konoha

Kage Samit sazvan u Selu lišća.

Nekoliko godina kasnije, još jedan Kage samit saziva se u Selu lišća od strane Sedmog Hokagea. Nije poznato zašto je ovaj Samit sazvan.

Kage Pratilac
Naruto Uzumaki (Sedmi Hokage) Šikamaru Nara
Gara (Peti Kazekage) Kankuro
Čodžuro (Šesti Mizukage) Misuno
Darui (Peti Raikage) Omoi
Kurocuči (Četvrti Cučikage) Akacuči

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.