FANDOM


320px-Shadow Imitation Technique

Šikamaru koristi tehniku imitacije senke

Ova tehnika omočućava korisniku da proširi svoju senku. Kada senka korisnika dođe u konrakt sa senkom protivnika, protivnik mora da oponaša sve pokrete koje uradi korisnik.

Korisnik koristi znak ruke formirajući znak pacova.Ovom tehnikom, osoba može da zarobi više ljudi, u zavisnosti na koga sve može da padne senka.

Zanimljivosti

  • Ova tehnika neutiče na lice protivnika, omogućavajući mu slobodu govora, pa se ova tehnika može koristiti i u svrhe ispitivanja.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.