FANDOM


Tehnika vodenog zatvora je moćna vodena tehnika koja može biti vrlo korisna u borbi. Zabuza je rekao da je ovaj zatvor jači od čelika bez obzira što je napravljen od vode. Korisnik treba da uhvati protivnika nespremnog i tako ga uhvati u vodeni zatvor. Da bi zatvor opstao korisnik mora direktno da ga drži. Takođe je moguće napraviti više klonova koji bi mogli da naprave više zatvora.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.