FANDOM


Elemento Agua Ola Gigante
2º Hokage - suiton suishouha00:12

2º Hokage - suiton suishouha

Tobirama koristi ovaj džicu

Vodeni udar je jako moćna vodena tehnika koju može da koristi samo Tobirama. Korisnik prikuplja čakru tako da stvori usparavnu vodenu masu nalik na veliki tornado koji šalje na protivnika i nanosi mu veliku štetu. Tobirama je mogao da stvori ovaj džicu i ako nije bilo vode nigde u blitini.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.