FANDOM


Sharingan crow

vrane Itacija Ucihe poseduju saringan

Vrane su životinje koje u borbi može da prizove Itači Učiha.

Itači je u nekom trenutku u prošlosti potpisao ugovot koji mu omogućava da ih prizove. On ih koristi uglavnom u kombinaciji sa svojim gendžicuom ili ih koristi kao medijum za pravljenje klonova. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.