FANDOM


Earth Release Earth Flow River-0

Zemljani stil je jedan od osnovnih tipova čakre. Korisniku omogućava da manipuliše zemljom koja se nalazi u okolini ili da je sam kreira ukoliko je za to sposoban. Pored zemlje, u ovaj stil spada kontrolisanje blata i kamenja. Korisnik može da promeni jačinu, sastav ili gustinu zemlje.

Odnos sa drugim čakra tipovima

  • Zemljani stil je jači od vodenog ali slabiji od munjevitog stila.
  • Zemljani stil je komponenta dva kekei genkai Lava stila i Drvenog stila.
  • Zemljani stil zajedo sa vatrenim i vetrovitim čini kekei totu, prašnjavi stil.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.